តម្លៃរំពឹងទុក៖ ការយល់ដឹងពីតម្លៃពិតនៃការភ្នាល់របស់អ្នក។

Expected Value: Understanding the True Worth of Your Bets

តម្លៃរំពឹងទុក (EV) គឺជាគំនិតដែលប្រើក្នុងទ្រឹស្ដីប្រូបាប៊ីលីតេ និងស្ថិតិដើម្បីវាស់ស្ទង់លទ្ធផលជាមធ្យមនៃអថេរចៃដន្យក្នុងរយៈពេលវែង។ នៅក្នុងបរិបទនៃការភ្នាល់ តម្លៃដែលរំពឹងទុកតំណាងឱ្យលទ្ធភាពនៃប្រាក់ចំណេញនៃការភ្នាល់ដោយគិតគូរពីប្រូបាប៊ីលីតេនៃលទ្ធផលផ្សេងៗគ្នា និងការសងប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ។

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - បដា 2024 - 188khball
banner 188bet

តម្លៃរំពឹងទុកដើរតួជាម៉ែត្រជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វាយតម្លៃប្រាក់ចំណេញ និងគុណភាពនៃការសម្រេចចិត្តភ្នាល់។ តាមរយៈការគណនាតម្លៃដែលរំពឹងទុកនៃការភ្នាល់ អ្នកភ្នាល់អាចវាយតម្លៃថាតើការភ្នាល់ផ្តល់នូវតម្លៃរំពឹងទុកវិជ្ជមាន (EV+) ដែលបង្ហាញពីឱកាសភ្នាល់អំណោយផល ឬតម្លៃរំពឹងទុកអវិជ្ជមាន (EV-) ដែលជាសញ្ញានៃការភ្នាល់ដែលមិនទទួលបានផលចំណេញ។

1. ការគណនាតម្លៃដែលរំពឹងទុកនៅក្នុងការភ្នាល់

Expected Value: Understanding the True Worth of Your Bets

ក. រូបមន្តតម្លៃរំពឹងទុក

រូបមន្តសម្រាប់គណនាតម្លៃដែលរំពឹងទុកក្នុងការភ្នាល់គឺ៖

EV=(ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការឈ្នះ×ការទូទាត់សក្តានុពល)−(ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបាត់បង់×ភាគហ៊ុន)

ខ. ការគណនាឧទាហរណ៍

ជាឧទាហរណ៍ សូមពិចារណាការប្រកួតបាល់ទាត់មួយ ដែលក្រុម A មានហាងឆេង 2.00 ដើម្បីឈ្នះ ដែលបង្ហាញពីប្រូបាប៊ីលីតេ 50% ហើយអ្នកភ្នាល់ដាក់ភាគហ៊ុន 10 ដុល្លារ។ តម្លៃដែលរំពឹងទុកនៃការភ្នាល់នេះគឺ៖

EV=(0.50×$20)−(0.50×$10)=$10−$5=$5

2. ការបកស្រាយតម្លៃរំពឹងទុកនៅក្នុងការភ្នាល់

Expected Value: Understanding the True Worth of Your Bets

ក. តម្លៃរំពឹងទុកជាវិជ្ជមាន (EV+)

ការភ្នាល់ដែលមានតម្លៃរំពឹងទុកជាវិជ្ជមាន (EV+) បង្ហាញថាជាមធ្យម អ្នកភ្នាល់អាចរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេលវែង។ អ្នកភ្នាល់គួរតែស្វែងរកការភ្នាល់ជាមួយនឹងតម្លៃដែលរំពឹងទុកជាវិជ្ជមាន ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេ និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍លើសអ្នកភ្នាល់។

ខ. តម្លៃរំពឹងទុកអវិជ្ជមាន (EV-)

ផ្ទុយទៅវិញ ការភ្នាល់ដែលមានតម្លៃរំពឹងទុកអវិជ្ជមាន (EV-) បង្ហាញថាជាមធ្យម អ្នកភ្នាល់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងទទួលរងការខាតបង់តាមពេលវេលា។ អ្នកភ្នាល់គួរតែជៀសវាងការភ្នាល់ជាមួយនឹងតម្លៃរំពឹងទុកអវិជ្ជមានព្រោះវាទំនងជាបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង។

3. កត្តាដែលជះឥទ្ធិពលលើតម្លៃរំពឹងទុក

Expected Value: Understanding the True Worth of Your Bets

ក. ហាងឆេង និងប្រូបាប៊ីលីតេ

តម្លៃរំពឹងទុក – ទំនាក់ទំនងរវាងហាងឆេង និងប្រូបាប៊ីលីតេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់តម្លៃដែលរំពឹងទុក។ ហាងឆេងខ្ពស់បង្ហាញពីប្រូបាប៊ីលីតេនៃការឈ្នះទាប ប៉ុន្តែផ្តល់នូវការសងដែលមានសក្តានុពលកាន់តែច្រើន ខណៈពេលដែលហាងឆេងទាបបង្ហាញពីប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់នៃការឈ្នះ ប៉ុន្តែការត្រឡប់មកវិញមានសក្តានុពលទាបជាង។

ខ.ចំណេះដឹង និងការវិភាគ

អ្នកភ្នាល់អាចបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការវាយតម្លៃតម្លៃដែលរំពឹងទុកដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្មត់ចត់ វិភាគទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ និងរួមបញ្ចូលកត្តាពាក់ព័ន្ធដូចជា លទ្ធផលក្រុម ការរងរបួសរបស់អ្នកលេង និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តភ្នាល់របស់ពួកគេ។

4. ការអនុវត្តតម្លៃរំពឹងទុកក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តភ្នាល់

ក. ការភ្នាល់តម្លៃ

ការភ្នាល់តម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណការភ្នាល់ជាមួយនឹងតម្លៃរំពឹងទុកវិជ្ជមាន និងការភ្នាល់លើពួកគេជាប្រព័ន្ធ ដើម្បីទាញយកឱកាសភ្នាល់អំណោយផល។ តាមរយៈការស្វែងរកការភ្នាល់តម្លៃជាប់លាប់ អ្នកភ្នាល់អាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញរយៈពេលវែងរបស់ពួកគេ និងលើសពីទីផ្សារ។

ខ. ការគ្រប់គ្រងធនាគារ

ការគ្រប់គ្រងធនាគារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺចាំបាច់សម្រាប់ការបញ្ចូលតម្លៃដែលរំពឹងទុកទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភ្នាល់។ អ្នកភ្នាល់គួរតែបែងចែកប្រាក់បញ្ញើរបស់ពួកគេដោយឈ្លាសវៃ ភ្នាល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើតម្លៃដែលរំពឹងទុកនៃការភ្នាល់នីមួយៗ និងជៀសវាងការពង្រីកខ្លួនរបស់ពួកគេលើការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។

តម្លៃរំពឹងទុកដើរតួជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់អ្នកភ្នាល់ដើម្បីវាយតម្លៃប្រាក់ចំណេញ និងគុណភាពនៃការសម្រេចចិត្តភ្នាល់របស់ពួកគេ។ តាមរយៈការយល់ដឹងពីរបៀបគណនា និងបកស្រាយតម្លៃដែលរំពឹងទុក អ្នកភ្នាល់អាចធ្វើការជ្រើសរើសការភ្នាល់ដែលមានព័ត៌មាន និងជាយុទ្ធសាស្ត្រ បង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេ និងទទួលបានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារភ្នាល់។ ការដាក់បញ្ចូលការវិភាគតម្លៃដែលរំពឹងទុកទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តភ្នាល់អាចនាំទៅរកភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកភ្នាល់គ្រប់កម្រិត។