ស៊ែប៊ីប្រកាសក្រុមសម្រាប់ Euro 2024៖ តារាដែលធ្លាប់ស្គាល់រួចរាល់សម្រាប់សកម្មភាព

ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលី – ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិស៊ែប៊ី បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះបឋមរបស់កីឡាករចំនួន 30 […]

ក្រុមក្រូអាតខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ Euro 2024៖ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបទពិសោធន៍ និងទេពកោសល្យ

ក្រុមក្រូអាតសម្រាប់ Euro 2024 – ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិក្រូអាតបានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះបឋមនៃកីឡាករចំនួន […]